nkul

Kommentar: 
I forbindelse med konferansen NKUL 2011 holdt kollega Ove Hatlevik og jeg en sesjon om klasseromsledelse og IKT, og denne bloggposten er først og fremst et ekstrakt av innholdet, tilrettelagt for nettet. Utgangspunktet er kvalitative gruppeintervjuer med elever og lærere i forbindelse med den kommende Monitor-undersøkelsen. NKUL-presentasjonen finner du på Slideshare .
Kommentar: 
Norgesuniversitetet presenterte på NKUL-konferansen idag noen resultater fra IKT-monitoren deres om den digitale tilstand i høyere utdanning. Selve rapporten publiseres 15. juni. Presentasjonen på NKUL-konferansen i Trondheim tyder på at ledere, fagansatte og studenter på lærerutdanningene ikke er helt samstemte når det gjelder synet på IKT i egen undervisning.
Subscribe to RSS - nkul