NSSL

Kommentar: 
Med tilgang til et rikt utvalg av digitale læringsressurser opplever elever og lærere stadig at de leter etter ressurser for et bestemt formål. Det å presentere og sortere ressursene slik at den som leter er i stand til å vurdere kvaliteten på dem er en utfordring for de som utvikler digitale læringsressurser.
Subscribe to RSS - NSSL