OpenID

Kommentar: 
Fra tid til annen kommer det spørsmål om Feide og OpenID opp. Spørsmålet kommer i to varianter; hvorfor kan vi ikke bruke OpenID for å komme inn på Feide-tjenester og hvorfor kan vi ikke bruke Feide for å komme inn på OpenID-tjenester. Ryggmargsrefleksen min til den ene er "tja, hvorfor ikke", mens til den andre er den "over mitt lik."
Kommentar: 
JISC har publisert en rapport om OpenID. James Farnhill oppsummerer rapporten slik: - General findings were that OpenID is not a technology that can currently be used within UK HE and FE as SPs are unwilling to support it due to a number of flaws around assurance;
Subscribe to RSS - OpenID