personvern og sikkerhet

Kommentar: 
Hvordan skal alle skolene forholde seg til elevers bruk av IKT og internet i skoletiden? Hva er tillatt og hva er ikke? Mange skoler har arbeidet hver for seg for å lage et godt IKT-reglement. Nå har vi gjort det enklere for skolene og før jul sendte vi ut et IKT-reglement og en undervisningspakke til alle. Pakken inneholdt følgende:
Subscribe to RSS - personvern og sikkerhet