PLE

Kommentar: 
by Delgado PLE et av de nye buzz-words . En del ser det som ønskelig, eller nødvendig, å bytte ut LMS (learning management systems) med PLE. En del finner at LMS ikke lenger dekker det hele behovet hverken til insitutsjonen eller til den enkelte bruker, det være seg elever, studenter, lærere, forelesere, ... eller mer generelt "learners". Hva er egentlig dette begrepet PLE?
Subscribe to RSS - PLE