RM Education

Kommentar: 
"Augmented reality", forsterket virkelighet, er begrepet for stedet der den fysiske og den digitale verden smelter sammen. I læringsteknologi kan det åpne helt nye muligheter. Og øyne. - Jeg bare stiller meg her foran skjermen med et ark foran magen, demonstrerer Bill Taylor fra RM Education på…
Subscribe to RSS - RM Education