samarbeid

Kommentar: 
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil ha en kulere skole . Hun vil gjøre skolen mer relevant for de unge ved å øke bruken av sosiale medier i undervisningen. Blant annet foreslår hun bruk av blogg i tillegg til den tradisjonelle skolestilen. Halvorsen mener sosiale medier kan virke motiverende på elevene, blant annet fordi det tilfører undervisningen en mer praktisk dimensjon.
Kommentar: 
Vi kunne nettopp lese i Dagbladet at skolen samarbeider for dårlig med en rekke foreldre. Nasjonale og internasjonale studier (blant annet Desforges 2003 ) viser at foresattes påvirkning er enormt viktig for elevenes prestasjoner i skolen, noen ganger så mye som seks ganger viktigere. Det er på tide å ta på alvor den ressurs foresatte er for sine barns skolegang, ved å legge til rette for et godt samarbeid mellom hjem og skole.
Kommentar: 
Halvparten av britiske elever sier at mesteparten av tida i klasserommet brukes til å kopiere fra tavle eller bok. Dette til tross for at Storbrittania har investert enorme summer i IKT for skolene de siste ti åra. Hvordan er situasjonen her hjemme, mon tro?
Kommentar: 
Økt bruk av IKT I klasserommet fører til noen utfordringer som kanskje ikke har fått så veldig mye oppmerksomhet ennå: organisering av det fysiske rommet. Målet er etterhvert en pc pr. elev, og at denne benyttes i undervisningssituasjonen, som det arbeidsredskap den jo er. Gjennomsnittlige klasserom er imidlertid ofte utstyrt med noe slik som 4-5 stikkontakter langs veggene, og pultene er plassert enten i rekker eller i klynger rundt i rommet. De fleste bærbare pc'er har batterikapasitet på 2-4 timer, og må deretter lades igjen. På Online Educa kunne Morten Fiskaa ved Tau Ungdomsskole fortelle om sine erfaringer med bærbare pc'er i klasserommet, og poengterte nettopp behovet for strømtilførsel, og problemer med ledninger på kryss og tvers i klasserommet. Det er ikke bare et problem med manglende stikk, men også at disse stikkene ligger langs gulvet. Ledninger er til hinder, noen snubler i ledningene og laptop'ene går i gulvet og ødelegges.
Kommentar: 
foto: Camilla Hoel I en kronikk i Adresseavisen 17.12.08 kommenterer Astrid Grude Eikseth og Tove Steen-Olsen, begge førsteamanuensiser ved HiST, blant annet Elevundersøkelsen 2008 . Undersøkelsen som er foretatt blant elever fra 5.klasse til videregående skole, viser at elevene selv synes de får lite tilbakemelding og veiledning på sine skoleprestasjoner. Kun 39 % rapporterer at de får ukentlig veiledning og tilbakemelding. Kronikkforfatterne peker på OECD rapporten " Equity in Education " fra 2004, som antyder en sammenheng mellom manglende systematisk oppfølging av norske elever, og en del elevers underytelse.
Kommentar: 
Under høstens Internet2-konferanse i New Orleans holdt Noshir Contractor en interessant drøfting av motivasjonen for å opprette, vedlikeholde og nedlegge sosiale nettverk. Årsaken til at nettverkene i seg selv er interessante, ligger i at samarbeid har en egenverdi - i alle fall når det gjelder…
Subscribe to RSS - samarbeid