Skolefagsundersøkelsen

Kommentar: 
Denne blogposten bør leses sammen med kollega Jørund Høie Skaugs blogpost I 2008 utførte Dansk Clearinghouse en studie for Kunnskapsdepartementet for en ”undersøkelse av hvilke lærerkompetanser som kan øke elevenes læring”. Her trekkes tre sentrale forhold med betydning for elevenes læring frem: (1…
Kommentar: 
Med jevne mellomrom oppstår det diskusjoner i mediene om IKT-bruk i skolen. Diskusjonene får en del spalteplass, og speiler på mange måter diskusjoner på skolene og i sektoren, men synes i enkelte tilfeller å være utslag av kampanjejournalistikk .
Subscribe to RSS - Skolefagsundersøkelsen