sloodle

Kommentar: 
Utdanningssektoren er avhengig av gode samarbeidsløsninger, både i undervisnings- og i forskningssammenheng. Virtuelle verdener var tema for sesjonen "virtuelle verdener" på årets UNINETT-konferanse. Kan virtuelle verdener brukes i undervisning og forskning? kristine og cecilie på museum med avatarene sine Denne teksten er også publisert som artikkel i Uninytt nr. 2, 2009 . Artikkelen er skrevet av Kristine og Cecilie i fellesskap.
Subscribe to RSS - sloodle