sosiale medier

Illustrasjon fra dubestemmer.no_forstørrelsesglass foran skjerm
Kommentar: 
De siste dagene har det rast en debatt om foresatte og deres innsyn i egne ungdommers private kommunikasjon på Facebook og lignende medier. Far og professor Torkel Brekke skrev en kronikk 4. oktober der han beskriver metodene han har brukt for å tilegne seg kunnskap om ungdommenes liv utenfor…
Kommentar: 
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil ha en kulere skole . Hun vil gjøre skolen mer relevant for de unge ved å øke bruken av sosiale medier i undervisningen. Blant annet foreslår hun bruk av blogg i tillegg til den tradisjonelle skolestilen. Halvorsen mener sosiale medier kan virke motiverende på elevene, blant annet fordi det tilfører undervisningen en mer praktisk dimensjon.
Kommentar: 
Kunne du tenke deg å benytte sosiale medier mer i undervisningen? Lurer du på å prøve wiki, bokmerker, eller kanskje blogg? Da har vi nettopp tingen for deg! Korte, enkle tekster om nettopp dette. Vi har nå publisert enkle tekster om bruk av wiki, bruk av bokmerker, digitale læringsressurser og…
Kommentar: 
EFF (Electronic Frontier Foundation) har publisert et whitepaper som omhandler "locational privacy", On Locational Privacy, and How to Avoid Losing it Forever , som er vel verdt å lese gjennom og tenke litt på når en tar i bruk tjenester. Mange nye tjenester og sosiale medier begynner å ta i bruk denne typen informasjon for å gi en merverdi, til brukeren, til seg selv og ikke minst til annonsører. Men kanskje bør ikke andre alltid ha tilgang til informasjon om hvor du befinner deg...
Kommentar: 
NKUL , Norsk konferanse om utdanning og læring, er nettopp gjennomført for 15.gang. Det var kanskje ingen store overraskelser hva program og innhold angikk, det var som sedvanlig godt og "up to date". Det som derimot var veldig merkbart, og kanskje noe overraskende, var den store betydning sosiale medier fikk for kommunikasjonen, utbyttet og oppfølging for en god del av konferansens deltakere.
Kommentar: 
foto: PhOtOnQuAnTiQuE Hørt om web 2.0? Selvfølgelig har du det - det har jo vært den store snakkisen i media og i debatten om IKT i skolen de siste årene. Men ikke før har jeg lært meg å si dette uten å føle meg som en dustete trendnisse, så kommer teknologene dragende med web 3.0... Hva i all verden er det, da? Kan noen hjelpe meg å få klarhet i dette?
Kommentar: 
Bilde: "Vote" av Theresa Thompson Deltakelsen ved skolevalgene har gått dramatisk ned de siste 10 årene, det samme har valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere ved ordinære valg. Dette ønsker vi i UNINETT ABC og Møre og Romsdal fylke å gjøre noe med gjennom prosjektet Demokrati0.9 - et prosjekt som fokuserer på bruk av sosiale medier og åpne standarder.
Kommentar: 
Hvordan kan departement, direktorat og annen offentlig forvaltning nyttiggjøre seg nye medier? Dette var et av flere tema da jeg var på besøk hos Kunnskapsdepartementet sist torsdag for å snakke om web 2.0. Temaet er stort og målet var ikke å komme fram til et entydig svar, men å gi en introduksjon til temaet og diskutere noen muligheter. "Web 2.0" er i denne sammenhengen forstått som de "nye" sosiale nettjenester som har blomstret de siste årene, og som baserer seg på aktiv deltagelse fra brukerne. Vi snakket om blogging , nettsamfunn (som Facebook , MySpace , Underskog ), mikroblogging (som Twitter og Identi.ca ) og mye mer. Mest av alt snakket vi om "filosofien" som kjennetegner bruken av disse mediene - spesielt overgangen fra weben som kanal for å sende ut informasjon, til weben som plattform for dialog og samtale. Så - hva kan web 2.0 gjøre for et departement eller direktorat? Her er noen tanker...
Kommentar: 
Store norske leksikon legger hele leksikonet gratis på nett . Ikke bare det, de gjør det nå også mulig for brukerne å redigere innholdet, etter mal fra Wikipedia. Alt som publiseres skal også legges ut med fri lisens. Forhåpentligvis et godt supplement til norsk wikipedia, kanskje spesielt i skolen?
Kommentar: 
Under høstens Internet2-konferanse i New Orleans holdt Noshir Contractor en interessant drøfting av motivasjonen for å opprette, vedlikeholde og nedlegge sosiale nettverk. Årsaken til at nettverkene i seg selv er interessante, ligger i at samarbeid har en egenverdi - i alle fall når det gjelder…

Pages

Subscribe to RSS - sosiale medier