spesifikasjoner

Kommentar: 
Digitale tavler har ofte en egen programvare som gir ulike pedagogiske muligheter. De gir mulighet for å interagere direkte med lærestoffet gjennom å trykke på tavla og til å skape nytt innhold. En utfordring har vært at ulike leverandører av tavler har benyttet ulike filformater. Det har dermed vært vanskelig å utveksle innhold mellom ulike tavler og mange skoler har følt seg låst til en leverandør. Dette har våre venner i Becta nå gjort noe med!
Subscribe to RSS - spesifikasjoner