Standardisering

Kommentar: 
Digitale tavler har ofte en egen programvare som gir ulike pedagogiske muligheter. De gir mulighet for å interagere direkte med lærestoffet gjennom å trykke på tavla og til å skape nytt innhold. En utfordring har vært at ulike leverandører av tavler har benyttet ulike filformater. Det har dermed vært vanskelig å utveksle innhold mellom ulike tavler og mange skoler har følt seg låst til en leverandør. Dette har våre venner i Becta nå gjort noe med!
Kommentar: 
IMS Gloabal Learning Consortium har en ganske ny gruppe for tjenesteorientert arkitektur (SOA), som skal lage anbefalinger for bruk av SOA i utdanning. Første utgave av et "beste praksis"-dokument er nå tilgjengelig på http://www.imsglobal.org/soa/index.html , for den som måtte være interessert. Jeg skal i alle fall lese den ved anledning.
Kommentar: 
Standardiseringsrådet har idag levert sitt forslag til ny versjon av referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor til fornyingsminister Heidi Grande Røys. Der foreslås det blant annet standarder for multimedia og for dokumenter som offentlige virksomheter utveksler per e-post med…
Kommentar: 
Når går standarder, standardisering og standardløsninger over fra å være et hjelpemiddel til å bli en tvangstrøye? I mitt daglige arbeid møter jeg på standarder av et eller annet slag hele tiden. Det kan for eksempel være gjennom formell standardisering av grensesnitt og lignende, standardisering av prosesser/aktiviteter av forskjellige slag eller standardisering av maskinvare/programvare. Dessverre virker det som om at de fleste ikke fungerer slik de skal...
Subscribe to RSS - Standardisering