Standardiseringsrådet

Kommentar: 
Standardiseringsrådet har idag levert sitt forslag til ny versjon av referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor til fornyingsminister Heidi Grande Røys. Der foreslås det blant annet standarder for multimedia og for dokumenter som offentlige virksomheter utveksler per e-post med…
Subscribe to RSS - Standardiseringsrådet