teknologitrender

Essa Academy
Kommentar: 
Teknologi er en av de viktigste endringsagentene i samfunnet. I den nylig utgitte Horizonrapporten fra New Media Consortium og EU (IPTS) pekes på de viktigste teknologiene og effektene for europeiske skoler i et femårsperspektiv. Teknologiutviklingen starter gjerne som nisjeteknologier, som så i…
Subscribe to RSS - teknologitrender