tilgjengelighet

Kommentar: 
For å kunne få presentert tilpassede websider og læringsressurser i dag må elever og lærere registrere sine tilgjengelighetsbehov og preferanser i de enkelte tjenestene som tilbyr tilpasninger. Dette fører lett til at informasjon som kan utlede helseforhold og annen personlig informasjon registreres og må vedlikeholdes i mange tjenester. Også tjenester utenfor skoleeiers kontroll. UNINETT ABC setter nå i gang et prosjekt der vi skal vise at dette kan gjøres på en enklere og sikrere måte med allerede eksisterende teknologi og standarder:
Subscribe to RSS - tilgjengelighet