trygg bruk

Kommentar: 
Dagens unge har ikke tilstrekkelige digitale ferdigheter og de mangler i stor grad digital dømmekraft. Tirsdag 10. februar er det den internasjonale Safer Internet Day. Den minner oss om at vi må skape et trygt internett. Og vi må gjøre det sammen. Av Karoline Tømte, Prosjektleder Dubestemmer.no,…
Subscribe to RSS - trygg bruk