undervisning

Kommentar: 
Kunne du tenke deg å benytte sosiale medier mer i undervisningen? Lurer du på å prøve wiki, bokmerker, eller kanskje blogg? Da har vi nettopp tingen for deg! Korte, enkle tekster om nettopp dette. Vi har nå publisert enkle tekster om bruk av wiki, bruk av bokmerker, digitale læringsressurser og…
Kommentar: 
Mange lærere spør seg hvordan de skal finne tid til å gi individuelle tilbakemeldinger til hver enkelt elev. Denne videoen viser en norsk lærer som bruker webkamera mens han retter matteprøver, og hver elev får en liten videosnutt av lærerens gjennomgang av prøven deres. "Det er ikke vanskelig å rette på denne måten, og fordelen er jo at det blir mye lettere å gi eleven tilbakemeldinger, ikke minst de positive tilbakemeldingene som ofte er alt for tidkrevende å gi skriftlig" (lærerens egen beskrivelse av klippet) Flott eksempel på hvordan relativt enkel teknologi kan brukes i hverdagen synes jeg!
Subscribe to RSS - undervisning