ungdom

Kommentar: 
Bilde: "Vote" av Theresa Thompson Deltakelsen ved skolevalgene har gått dramatisk ned de siste 10 årene, det samme har valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere ved ordinære valg. Dette ønsker vi i UNINETT ABC og Møre og Romsdal fylke å gjøre noe med gjennom prosjektet Demokrati0.9 - et prosjekt som fokuserer på bruk av sosiale medier og åpne standarder.
Subscribe to RSS - ungdom