vurdering

Kommentar: 
I går fikk vi være fluer på veggen mens noen av våre nye kolleger i IKT-senteret presenterte resultatene fra kartleggingsprøven i digital kompetanse i osloskolene. Prosjektet er et samarbeid mellom ITU (nå del av IKT-senteret ), Utdanningsetaten i Oslo kommune og Naturfagsenteret. Prøven tar sikte…
Kommentar: 
Mange lærere spør seg hvordan de skal finne tid til å gi individuelle tilbakemeldinger til hver enkelt elev. Denne videoen viser en norsk lærer som bruker webkamera mens han retter matteprøver, og hver elev får en liten videosnutt av lærerens gjennomgang av prøven deres. "Det er ikke vanskelig å rette på denne måten, og fordelen er jo at det blir mye lettere å gi eleven tilbakemeldinger, ikke minst de positive tilbakemeldingene som ofte er alt for tidkrevende å gi skriftlig" (lærerens egen beskrivelse av klippet) Flott eksempel på hvordan relativt enkel teknologi kan brukes i hverdagen synes jeg!
Kommentar: 
foto: Camilla Hoel I en kronikk i Adresseavisen 17.12.08 kommenterer Astrid Grude Eikseth og Tove Steen-Olsen, begge førsteamanuensiser ved HiST, blant annet Elevundersøkelsen 2008 . Undersøkelsen som er foretatt blant elever fra 5.klasse til videregående skole, viser at elevene selv synes de får lite tilbakemelding og veiledning på sine skoleprestasjoner. Kun 39 % rapporterer at de får ukentlig veiledning og tilbakemelding. Kronikkforfatterne peker på OECD rapporten " Equity in Education " fra 2004, som antyder en sammenheng mellom manglende systematisk oppfølging av norske elever, og en del elevers underytelse.
Subscribe to RSS - vurdering