web2.0

Kommentar: 
EFF (Electronic Frontier Foundation) har publisert et whitepaper som omhandler "locational privacy", On Locational Privacy, and How to Avoid Losing it Forever , som er vel verdt å lese gjennom og tenke litt på når en tar i bruk tjenester. Mange nye tjenester og sosiale medier begynner å ta i bruk denne typen informasjon for å gi en merverdi, til brukeren, til seg selv og ikke minst til annonsører. Men kanskje bør ikke andre alltid ha tilgang til informasjon om hvor du befinner deg...
Kommentar: 
NKUL , Norsk konferanse om utdanning og læring, er nettopp gjennomført for 15.gang. Det var kanskje ingen store overraskelser hva program og innhold angikk, det var som sedvanlig godt og "up to date". Det som derimot var veldig merkbart, og kanskje noe overraskende, var den store betydning sosiale medier fikk for kommunikasjonen, utbyttet og oppfølging for en god del av konferansens deltakere.
Kommentar: 
foto: PhOtOnQuAnTiQuE Hørt om web 2.0? Selvfølgelig har du det - det har jo vært den store snakkisen i media og i debatten om IKT i skolen de siste årene. Men ikke før har jeg lært meg å si dette uten å føle meg som en dustete trendnisse, så kommer teknologene dragende med web 3.0... Hva i all verden er det, da? Kan noen hjelpe meg å få klarhet i dette?
Kommentar: 
Hvordan kan departement, direktorat og annen offentlig forvaltning nyttiggjøre seg nye medier? Dette var et av flere tema da jeg var på besøk hos Kunnskapsdepartementet sist torsdag for å snakke om web 2.0. Temaet er stort og målet var ikke å komme fram til et entydig svar, men å gi en introduksjon til temaet og diskutere noen muligheter. "Web 2.0" er i denne sammenhengen forstått som de "nye" sosiale nettjenester som har blomstret de siste årene, og som baserer seg på aktiv deltagelse fra brukerne. Vi snakket om blogging , nettsamfunn (som Facebook , MySpace , Underskog ), mikroblogging (som Twitter og Identi.ca ) og mye mer. Mest av alt snakket vi om "filosofien" som kjennetegner bruken av disse mediene - spesielt overgangen fra weben som kanal for å sende ut informasjon, til weben som plattform for dialog og samtale. Så - hva kan web 2.0 gjøre for et departement eller direktorat? Her er noen tanker...
Kommentar: 
Foto: Ton Zijlstra Michael Wesch var en av foredragsholderne på åpningen av Online Educ a. Wesch er mannen bak videoen "T he machine is Us/ing Us " som er sett over 7 millioner ganger på Youtube. I dag snakket han om "The crisis of significance and the future of education"
Kommentar: 
by Delgado PLE et av de nye buzz-words . En del ser det som ønskelig, eller nødvendig, å bytte ut LMS (learning management systems) med PLE. En del finner at LMS ikke lenger dekker det hele behovet hverken til insitutsjonen eller til den enkelte bruker, det være seg elever, studenter, lærere, forelesere, ... eller mer generelt "learners". Hva er egentlig dette begrepet PLE?
Kommentar: 
Foto: "Mr. President" av caruba Hva kan norske politikere lære av Obama? Det var tema for et åpent møte i Teknologirådet i dag. Obama lyktes med bruk av sosiale medier i sin kampanje og dermed nå ut til en rekke velgere som kanskje ikke tidligere har engasjert seg i valgkamp. Hvilken rolle vil sosiale medier få foran stortingsvalget i 2009?
Subscribe to RSS - web2.0